Tradycja obchodów Bożego Ciała

Boże Ciało, a dokładnie Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, to jedno z największych i najbardziej podniośle obchodzonych świąt w Kościele katolickim. Jego tradycja sięga początków XIII wieku, jednak w Polsce zwyczaj ten zapoczątkowano dopiero w 1320 r.

Rokrocznie, w pierwszy czwartek po Zesłaniu Ducha Świętego, rzesze wiernych gromadzą się w kościołach, aby uczcić prawdziwą obecność Jezusa Chrystusa w przeistoczonym chlebie i winie. Tradycyjnie, oprócz Mszy Świętej, celebrowana jest także procesja do czterech ołtarzy, podczas której uczestnicy wysłuchują fragmentów Ewangelii związanych z eucharystią. Charakterystyczny dla tego wydarzenia jest także czynny udział dzieci. Ubrane na biało dziewczynki sypią przed Monstrancją niesioną przez kapłana płatki kwiatów, a młodzi chłopcy radośnie dzwonią dzwonkami.

To jeden z nielicznych dni w roku, kiedy tak wiele katolików wychodzi na ulice miast i wsi, by wspólnie świętować największą tajemnicę wiary.

Od kiedy obchodzona jest Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa?

Historia Bożego Ciała sięga 1245 roku, kiedy to błogosławiona Julianna z klasztoru sióstr augustianek w Cornillon, doznała mistycznych wizji. Siostrze zakonnej miał objawić się sam Chrystus, prosząc o ustanowienie święta w pierwszy czwartek po uroczystości Trójcy Przenajświętszej.

Biskup diecezji Liege, w której mieścił się klasztor, poważnie potraktował objawienia Julianny i w 1246 roku odprawił pierwszą procesję ku czci Eucharystii. Jednak przez blisko 20 lat wielokrotnie kwestionowano obchodzenie tego święta, uważając je nawet za herezję.

Ostatecznie Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa została uznana przez władze kościoła w 1264 roku, pod wpływem cudu eucharystycznego w Bolsenie. Oficjalnie ogłoszenie nastąpiło jednak dopiero w 1317 roku, z powodu śmierci poprzedniego papieża Urbana IV. Dokonał tego papież Jan XXII. Od tej pory święto to obchodzone jest w okolicach czerwca przez katolików niemal na całym świecie.

Boże Ciało 2021 procesja

Często katolicy zastanawiają się, dlaczego Boże Ciało zawsze wypada w czwartek. W niektórych państwach świata, między innymi we Włoszech, obchody tego święta zostały nawet przeniesione na niedzielę.

Polski Kościół wciąż utrzymuje świętowanie Uroczystości Ciała i Krwi Pańskiej w czwartek. Podyktowane jest to nie tylko ukształtowaną na początku tradycją okresu 60 dni pomiędzy Wielkanocą a Bożym Ciałem, ale także wyjątkową symboliką czwartku. W końcu tego dnia według Biblii odbyła się ostatnia wieczerza, podczas której Jezus ustanowił Eucharystię.

Jak w Polsce obchodzi się Boże Ciało?

W Polsce Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej jest świętowana w podobny sposób, jak ma to miejsce w innych krajach europejskich. Głównym punktem obchodów jest procesja z Najświętszym Sakramentem i modlitwa przy czterech ołtarzach, symbolizujących cztery ewangelie, a także cztery strony świata.

Liturgia Bożego Ciała

Boże Ciało rozpoczyna celebracja podniosłej Mszy Świętej, podczas której kapłani przypominają wiernym o cudownej przemianie chleba i wina w prawdziwe ciało i krew Chrystusa. Według reguł liturgicznych w tym dniu księża ubrani są w białe ornaty. Mają one symbolizować czystość, światło, a także radosny, świąteczny nastrój. Tego koloru szat używa się jedynie w okresie wielkanocnym i bożonarodzeniowym, a także podczas świąt Maryjnych czy wspomnień świętych męczenników. Co ciekawe, dopuszczone są również ornaty złote, które traktowane są na równi z białymi.

Na tę okazję przewidziane są specjalne czytania, zarówno ze Starego, jak i Nowego Testamentu. Przytoczone fragmenty Pisma Świętego są zapowiedzią ustanowienia przez Jezusa Eucharystii, w ofierze chleba i wina. W niektórych parafiach w tym dniu wierni otrzymują komunię świętą wyjątkowo pod dwoma postaciami, a więc nie tylko hostię, ale także i wino mszalne.

Jak przebiega procesja Bożego Ciała?

Tuż po zakończeniu Mszy Świętej z kościoła wyrusza procesja do czterech ołtarzy. Uczestniczą w niej wszyscy zgromadzeni wierni, wspólnie modląc się i śpiewając pieśni eucharystyczne. Na czele procesji idzie ksiądz niosący w monstrancji Najświętszy Sakrament oraz dzieci sypiące przed nim kwiaty.

Procesja podąża ulicami parafii i zatrzymuje się przy czterech ołtarzach, w celu modlitwy i odczytania fragmentu jednej z czterech Ewangelii. Później następuje specjalne błogosławieństwo monstrancją.

Dlaczego obchodzimy to święto?

Uroczystości związane ze świętem Bożego Ciała mają przede wszystkim charakter dziękczynny za łaskę ofiary Chrystusa za grzechy i dar ciągłego uobecniania się jego prawdziwego ciała i krwi na ołtarzach kościołów na całym świecie. Ponadto dziś udział w procesji uważany jest również jako okazja do publicznego okazania swojej przynależności do wiary katolickiej.

Jak długo trwa okres Bożego Ciała?

Tradycyjnie oprócz procesji w czwartek okres Bożego Ciała trwa przez osiem dni. W tym czasie na mszach codziennych odbywają się adoracje wraz z krótkimi procesjami z Najświętszym Sakramentem, najczęściej wokół kościoła. Okres ten nazywany jest oktawą.

Polskie akcenty w świętowaniu Bożego Ciała

Ciekawostką jest to, że Polska to jedyny kraj, gdzie do dzisiaj w każdej parafii praktykuje się procesję do czterech ołtarzy. Ponadto można w tym święcie zauważyć silne akcenty ludowe, a także unikalne tradycje związane z różnymi regionami kraju.

Osoby czynnie biorące udział w procesji często mają na sobie strój ludowy czy mundury galowe. Niejednokrotnie w pochodzie uczestniczy orkiestra, harcerze lub strażacy, a na ołtarzach nie może zabraknąć kwiatów, młodych brzózek oraz lokalnego rękodzieła. Wszystko to ma podkreślić szacunek i wagę religii katolickiej w tradycjach patriotycznych.

Boże Ciało na świecie

Uroczystości związane z obchodami Święta Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa obchodzone są przez katolików na całym świecie. Niektóre państwa wydają się jednak świętować szczególnie widowiskowo. Na przykład w Hiszpanii procesje odbywają się wśród tańców, okrzyków i teatralnych przedstawień, natomiast w Boliwii układane są na ulicach okazałe dywany z kwiatów, a także organizowane imprezy… na stadionach sportowych!

 tradycje w Polsce związane z Bożym Ciałem

Kiedy wypada Boże Ciało 2021?

Tradycyjnie Boże Ciało powinno być obchodzone 60 dni po Wielkanocy. W tym roku to ruchome święto wypada 3 czerwca. Według obowiązującej w Polsce ustawy, dzień ten jest wolny od pracy.

Czy Boże Ciało jest świętem nakazanym?

Święto to jest na liście świąt nakazanych w Kodeksie Prawa kanonicznego, dlatego każdy wierzący powinien w tym dniu wziąć udział w Mszy Świętej oraz procesji. Oprócz Bożego Ciała w kalendarzu liturgicznym jest jeszcze 7 takich dni.

 Boże Ciało 2021

Uczestnicząc w procesji, starajmy się zachowywać godnie i z szacunkiem dla Najświętszego Sakramentu. Nie zapominajmy o tym, że święto Bożego Ciała to  przede wszystkim dzień modlitwy, słuchania Ewangelii i zastanowienia się nad istotą naszej wiary w Boga i ofiarę Chrystusa. To nie tylko tradycja, ale największa tajemnica wiary chrześcijańskiej.

Tradycja obchodów Bożego Ciała
Rate this post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *