Tradycja obchodów Bożego Ciała

Boże Ciało, a dokładnie Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, to jedno z największych i najbardziej podniośle obchodzonych świąt w Kościele katolickim. Jego tradycja sięga początków XIII wieku, jednak w Polsce zwyczaj ten zapoczątkowano dopiero w 1320 r.

Rokrocznie, w pierwszy czwartek po Zesłaniu Ducha Świętego, rzesze wiernych gromadzą się w kościołach, aby uczcić prawdziwą obecność Jezusa Chrystusa w przeistoczonym chlebie i winie. Tradycyjnie, oprócz Mszy Świętej, celebrowana jest także procesja do czterech ołtarzy, podczas której uczestnicy wysłuchują fragmentów Ewangelii związanych z eucharystią. Charakterystyczny dla tego wydarzenia jest także czynny udział dzieci. Ubrane na biało dziewczynki sypią przed Monstrancją niesioną przez kapłana płatki kwiatów, a młodzi chłopcy radośnie dzwonią dzwonkami.

To jeden z nielicznych dni w roku, kiedy tak wiele katolików wychodzi na ulice miast i wsi, by wspólnie świętować największą tajemnicę wiary.

Od kiedy obchodzona jest Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa?

Historia Bożego Ciała sięga 1245 roku, kiedy to błogosławiona Julianna z klasztoru sióstr augustianek w Cornillon, doznała mistycznych wizji. Siostrze zakonnej miał objawić się sam Chrystus, prosząc o ustanowienie święta w pierwszy czwartek po uroczystości Trójcy Przenajświętszej.

Biskup diecezji Liege, w której mieścił się klasztor, poważnie potraktował objawienia Julianny i w 1246 roku odprawił pierwszą procesję ku czci Eucharystii. Jednak przez blisko 20 lat wielokrotnie kwestionowano obchodzenie tego święta, uważając je nawet za herezję.

Ostatecznie Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa została uznana przez władze kościoła w 1264 roku, pod wpływem cudu eucharystycznego w Bolsenie. Oficjalnie ogłoszenie nastąpiło jednak dopiero w 1317 roku, z powodu śmierci poprzedniego papieża Urbana IV. Dokonał tego papież Jan XXII. Od tej pory święto to obchodzone jest w okolicach czerwca przez katolików niemal na całym świecie.

Boże Ciało 2021 procesja

Często katolicy zastanawiają się, dlaczego Boże Ciało zawsze wypada w czwartek. W niektórych państwach świata, między innymi we Włoszech, obchody tego święta zostały nawet przeniesione na niedzielę.

Polski Kościół wciąż utrzymuje świętowanie Uroczystości Ciała i Krwi Pańskiej w czwartek. Podyktowane jest to nie tylko ukształtowaną na początku tradycją okresu 60 dni pomiędzy Wielkanocą a Bożym Ciałem, ale także wyjątkową symboliką czwartku. W końcu tego dnia według Biblii odbyła się ostatnia wieczerza, podczas której Jezus ustanowił Eucharystię.

Jak w Polsce obchodzi się Boże Ciało?

W Polsce Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej jest świętowana w podobny sposób, jak ma to miejsce w innych krajach europejskich. Głównym punktem obchodów jest procesja z Najświętszym Sakramentem i modlitwa przy czterech ołtarzach, symbolizujących cztery ewangelie, a także cztery strony świata.

Liturgia Bożego Ciała

Boże Ciało rozpoczyna celebracja podniosłej Mszy Świętej, podczas której kapłani przypominają wiernym o cudownej przemianie chleba i wina w prawdziwe ciało i krew Chrystusa. Według reguł liturgicznych w tym dniu księża ubrani są w białe ornaty. Mają one symbolizować czystość, światło, a także radosny, świąteczny nastrój. Tego koloru szat używa się jedynie w okresie wielkanocnym i bożonarodzeniowym, a także podczas świąt Maryjnych czy wspomnień świętych męczenników. Co ciekawe, dopuszczone są również ornaty złote, które traktowane są na równi z białymi.

Na tę okazję przewidziane są specjalne czytania, zarówno ze Starego, jak i Nowego Testamentu. Przytoczone fragmenty Pisma Świętego są zapowiedzią ustanowienia przez Jezusa Eucharystii, w ofierze chleba i wina. W niektórych parafiach w tym dniu wierni otrzymują komunię świętą wyjątkowo pod dwoma postaciami, a więc nie tylko hostię, ale także i wino mszalne.

Jak przebiega procesja Bożego Ciała?

Tuż po zakończeniu Mszy Świętej z kościoła wyrusza procesja do czterech ołtarzy. Uczestniczą w niej wszyscy zgromadzeni wierni, wspólnie modląc się i śpiewając pieśni eucharystyczne. Na czele procesji idzie ksiądz niosący w monstrancji Najświętszy Sakrament oraz dzieci sypiące przed nim kwiaty.

Procesja podąża ulicami parafii i zatrzymuje się przy czterech ołtarzach, w celu modlitwy i odczytania fragmentu jednej z czterech Ewangelii. Później następuje specjalne błogosławieństwo monstrancją.

Dlaczego obchodzimy to święto?

Uroczystości związane ze świętem Bożego Ciała mają przede wszystkim charakter dziękczynny za łaskę ofiary Chrystusa za grzechy i dar ciągłego uobecniania się jego prawdziwego ciała i krwi na ołtarzach kościołów na całym świecie. Ponadto dziś udział w procesji uważany jest również jako okazja do publicznego okazania swojej przynależności do wiary katolickiej.

Jak długo trwa okres Bożego Ciała?

Tradycyjnie oprócz procesji w czwartek okres Bożego Ciała trwa przez osiem dni. W tym czasie na mszach codziennych odbywają się adoracje wraz z krótkimi procesjami z Najświętszym Sakramentem, najczęściej wokół kościoła. Okres ten nazywany jest oktawą.

Polskie akcenty w świętowaniu Bożego Ciała

Ciekawostką jest to, że Polska to jedyny kraj, gdzie do dzisiaj w każdej parafii praktykuje się procesję do czterech ołtarzy. Ponadto można w tym święcie zauważyć silne akcenty ludowe, a także unikalne tradycje związane z różnymi regionami kraju.

Osoby czynnie biorące udział w procesji często mają na sobie strój ludowy czy mundury galowe. Niejednokrotnie w pochodzie uczestniczy orkiestra, harcerze lub strażacy, a na ołtarzach nie może zabraknąć kwiatów, młodych brzózek oraz lokalnego rękodzieła. Wszystko to ma podkreślić szacunek i wagę religii katolickiej w tradycjach patriotycznych.

Boże Ciało na świecie

Uroczystości związane z obchodami Święta Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa obchodzone są przez katolików na całym świecie. Niektóre państwa wydają się jednak świętować szczególnie widowiskowo. Na przykład w Hiszpanii procesje odbywają się wśród tańców, okrzyków i teatralnych przedstawień, natomiast w Boliwii układane są na ulicach okazałe dywany z kwiatów, a także organizowane imprezy… na stadionach sportowych!

 tradycje w Polsce związane z Bożym Ciałem

Kiedy wypada Boże Ciało 2021?

Tradycyjnie Boże Ciało powinno być obchodzone 60 dni po Wielkanocy. W tym roku to ruchome święto wypada 3 czerwca. Według obowiązującej w Polsce ustawy, dzień ten jest wolny od pracy.

Czy Boże Ciało jest świętem nakazanym?

Święto to jest na liście świąt nakazanych w Kodeksie Prawa kanonicznego, dlatego każdy wierzący powinien w tym dniu wziąć udział w Mszy Świętej oraz procesji. Oprócz Bożego Ciała w kalendarzu liturgicznym jest jeszcze 7 takich dni.

 Boże Ciało 2021

Uczestnicząc w procesji, starajmy się zachowywać godnie i z szacunkiem dla Najświętszego Sakramentu. Nie zapominajmy o tym, że święto Bożego Ciała to  przede wszystkim dzień modlitwy, słuchania Ewangelii i zastanowienia się nad istotą naszej wiary w Boga i ofiarę Chrystusa. To nie tylko tradycja, ale największa tajemnica wiary chrześcijańskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *